VISUAL – Super nízke zastrešenie

Trapézový prierez  super nízké zastrešenie
Tieto modely sa vyznačujú modernou formou, zakrivenými strechami a mierne naklonenými rovnými nohami. Rohy nemajú profil vystuženia, polykarbonátová doska je ohnutá. Štrukturálna nadmorská výška je k dispozícii aj v malom (vizuálnom) alebo plochom tvare (Visual Flat).Tento nízky model zastrešenia bazénov sa hodí najviac tam, kde nie je možné zasahovať do bezprostredného okolia bazénu

Šírka: 3,0 – 5,5 m

Výška: 0,6 až 1,2 m (v závislosti od šírky)