Spa

Prekrytia Spa sú ideálne pre menšie bazény kruhového tvaru, alebo na prekrytie víriviek. Segmenty pohybujúce sa po kruhovom oblúku je možné posúvať úplne dookola, zabezpečujú 360° výhľad a otvárajú sa na 170°.